Praca: Referendarz


Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 25903

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• winda w budynku „A”, „B” i „C” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
• brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna
z sal konferencyjnych

Pracownikom oferujemy:
• dogodną lokalizację i ruchomy system czasu pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7.30-9.00.
• dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie ubezpieczenia zdrowotnego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw wykonywania zadań dysponenta części budżetowej, dotyczących: uzgadniania programów inwestycji budowlanych realizowanych przez GDDKiA, finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i ich zmian, akceptowania wartości kosztorysowych dla tych inwestycji, oceny zasadności realizacji inwestycji, analizy i oceny przygotowania inwestycji, oceny rozliczenia inwestycji po zakończeniu jej realizacji bądź zaniechaniu albo czasowym wstrzymaniu, oceny zasadności i możliwości wznowienia wstrzymanej inwestycji
 • Monitorowanie działań GDDKiA w zakresie realizacji polityki, strategii, programów i planów w zakresie remontów, utrzymania i ochrony dróg krajowych
 • Dokonywanie oceny finansowego postępu realizacji drogowych inwestycji budżetowych oraz prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie dróg krajowych pozostających w zarządzie GDDKiA
 • Analiza i opiniowanie wniosków GDDKiA dotyczących zmian przeznaczenia środków budżetowych
 • Przygotowywnie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego
 • Opracowywanie analiz i strategii finansowania dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA w perspektywie krótko i długoterminowej, w tym dotyczących podziału środków finansowych pomiędzy wydatki majątkowe oraz bieżące

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość sektora drogowego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Microsoft Office (Excel na poziomie zaawansowanym)
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/referendarz_1960343.html
  APLIKUJ TERAZ  Zobacz najnowsze oferty  Customer Service Specialist

  What will you do: As a key player in the Global Customer Solutions Team, the Global Customer Support (GCS) Agent will have responsibility to monitor and respond to clients’ specific typology of requests (invoice copies etc.) in line with service levels agreed...


  Regionalny Menedżer Sieci Dealerskiej

  Twoje zadania: Realizacja planu sprzedażowego dokonywanego za pośrednictwem Przedstawicieli leasingowych we współpracy z dealerami samochodowymi Pozyskiwanie do współpracy dealerów samochodowych Utrzymywanie odpowiednich standardów jakości obsługi...


  Doradca Klienta Korporacyjnego w Centrum Bankowości Korporacyjnej

  Twoje zadania: Aktywne pozyskiwanie Klientów z segmentu dużych firm (powyżej 40 mln przychodu rocznie) Budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji z Klientami korporacyjnymi Dbałość o jakość portfela z uwzględnieniem rentowności Rozpoznawanie bieżących...


  Regionalny Menedżer Sieci Dealerskiej

  Twoje zadania: Realizacja planu sprzedażowego dokonywanego za pośrednictwem Przedstawicieli leasingowych we współpracy z dealerami samochodowymi Pozyskiwanie do współpracy dealerów samochodowych Utrzymywanie odpowiednich standardów jakości obsługi...