Praca: Referendarz


Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 25903

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• winda w budynku „A”, „B” i „C” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
• brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna
z sal konferencyjnych

Pracownikom oferujemy:
• dogodną lokalizację i ruchomy system czasu pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7.30-9.00.
• dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie ubezpieczenia zdrowotnego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw wykonywania zadań dysponenta części budżetowej, dotyczących: uzgadniania programów inwestycji budowlanych realizowanych przez GDDKiA, finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i ich zmian, akceptowania wartości kosztorysowych dla tych inwestycji, oceny zasadności realizacji inwestycji, analizy i oceny przygotowania inwestycji, oceny rozliczenia inwestycji po zakończeniu jej realizacji bądź zaniechaniu albo czasowym wstrzymaniu, oceny zasadności i możliwości wznowienia wstrzymanej inwestycji
 • Monitorowanie działań GDDKiA w zakresie realizacji polityki, strategii, programów i planów w zakresie remontów, utrzymania i ochrony dróg krajowych
 • Dokonywanie oceny finansowego postępu realizacji drogowych inwestycji budżetowych oraz prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na finansowanie dróg krajowych pozostających w zarządzie GDDKiA
 • Analiza i opiniowanie wniosków GDDKiA dotyczących zmian przeznaczenia środków budżetowych
 • Przygotowywnie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego
 • Opracowywanie analiz i strategii finansowania dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA w perspektywie krótko i długoterminowej, w tym dotyczących podziału środków finansowych pomiędzy wydatki majątkowe oraz bieżące

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość sektora drogowego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Microsoft Office (Excel na poziomie zaawansowanym)
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/referendarz_1960343.html
  APLIKUJ TERAZ  Zobacz najnowsze oferty  Staż z Lwem w Sieci Korporacyjnej

  Nasze oczekiwania: Ukończone studia I stopnia o profilu ekonomicznym Znajomość podstawowych zagadnień z bankowości Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność Zdolności analityczne Dokładność dobrej organizacji własnej pracy Otwartość na nowe...


  Specjalista / Ekspert ds. monitoringu KB

  Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: współpracy z jednostkami biznesowymi Banku w zakresie komplementowania dokumentacji wymaganej do wykonania czynności monitoringu terminowym przeprowadzaniu czynności monitoringu z portfela regularnych zaangażowań...


  Główny specjalista

  Warunki pracy - budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika,.- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,- brak specjalistycznych urządzeń...


  Pracownik ds. emisji kart

    Do wydziału Emisji Kart w departamencie Obsługi Biznesu poszukujemy osoby na pół etatu, która sprawdzi się w roli pracownika ds. emisji kart. Lokalizacja pracy mieści się przy Traktorowej 143.   W ramach tej roli dajemy możliwość: obsługi dyspozycji...