Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 22927

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją
- częsta obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Nadzór, na podstawie dokumentów źródłowych otrzymanych z wydziałów merytorycznych, nad przygotowywaniem planu rzeczowo-finansowego departamentu (w układzie tradycyjnym i zadaniowym), w tym nadzór nad jego realizacją, zmianami i harmonogramem wydatków oraz sprawozdaniami z realizacji
 • Organizacja i koordynacja prac nad sporządzaniem wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska z zakresu działań departamentu w części finansowej oraz realizacją umów zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym nad celowością wydatkowania środków, zgodnością z harmonogramem, prawidłowością sporządzania rozliczeń i sprawozdań z ich realizacji
 • Udział w planowaniu i wydatkowaniu środków przez szkoły leśne, w tym m. in. opracowywanie projektu budżetu w oparciu o wysokość limitu określoną przez Ministra Środowiska, opiniowanie wniosków szkół leśnych dotyczących zmian planów, przygotowywanie analiz i sprawozdań finansowych dotyczących prawidłowości, celowości i efektywności gospodarki finansowej szkół leśnych
 • Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją planu zamówień publicznych departamentu, w tym m. in. z kontrolą właściwego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; nadzorowanie przygotowania wniosków o udzielenie zamówień publicznych, projektów umów z Wykonawcami, planów realizacji zamówień, informacji o zmianach planów zamówień oraz sprawozdań z ich realizacji
 • Monitorowanie stopnia realizacji celów określonych w budżecie zadaniowym dla resortu środowiska w zakresie oświaty i wychowania oraz kształtowania bioróżnorodności poprzez analizę osiąganych wartości mierników dla działań, podzadań i zadań
 • Nadzorowanie terminowego wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych w zakresie umów i organizacji międzynarodowych dotyczących zadań i problematyki departamentu
 • Przygotowywanie projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa Ministerstwa Środowiska (raz w roku) w zakresie wydatków departamentu, a także sporządzanie sprawozdania z wykonania tego Planu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 2 lata w obszarze planowania lub rozliczania środków finansowych
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, prawo cywilne w zakresie zagadnień dotyczących umów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Myślenie analityczne
 • Komunikacja
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/glowny-specjalista_1924309.html
  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty  Financial Operation Specialist with French

  Are you: French speaker? (at least communicative levelInterested in financial operation sector? Looking forward to learn about financial instruments Graduate/student or financial professional able to work full-time? Responsible, accurate, cooperative and...


  Finance & Accounting Process Junior Specialist with Romanian

  Your duties Prepare and analyze financial reports     Working in ERP system Working closely with the clients and building the relationships Bank account analysis & reconciliations If you... are open to start your career in finance area are open for working...


  Financial Services Analyst French Speaker

  Position purposeFinancial Services Analyst - responsible for daily service delivery in terms of consumer finance products offered by the Client on the French market. The main processes in scope are: Car loans and leasing applications processing (contract creation...


  Financial Services Analyst French Speaker

  Position purposeFinancial Services Analyst - responsible for daily service delivery in terms of consumer finance products offered by the Client on the French market. The main processes in scope are: Car loans and leasing applications processing (contract creation...


  Finance & Accounting Process Specialist (French or Greek speaker)

  Position purposeWe are seeking for an accounting professional to perform various accounting functions, financial reporting and oversight as well as support people management.Main accountabilities Processing of PO and Non PO Invoices Perform vendor master...  Zobacz najnowsze oferty  Przedstawiciel Aviva ds. sprzedaży ubezpieczeń grupowych

    Jeśli: stawiasz na pierwszym  miejscu edukację i pomoc innym umiejętnie budujesz długoterminowe relacje z ludźmi konsekwentnie dążysz do realizacji zamierzonych celów Mamy dla Ciebie: dodatkowe źródło dochodów-umowa zlecenie zawód dający...


  Agent ubezpieczeniowy

  Opis stanowiska stałe pozyskiwanie klientów zawieranie umów ubezpieczenia obsługa klientów Poszukujemy: ambitnych przedsiębiorczych ceniących niezależność finansową z własną działalnością gospodarczą / gotowość do jej założenia/ pozytywnie...


  Kierownik Zespołu Ofertowania

  Zarządzanie zespołem ofertowym i nadzór nad procesem przygotowywania projektów; Nadzór nad realizacją powierzonych zespołowi zadań, ich terminowością i jakością, w celu zapewnienia wysokiego standardu wykonywanych prac; Nadzór nad przygotowaniem ofert w...


  Financial Accountant

  RESPONSIBILITIES Management of payroll, working with HR and external payroll provider Management of contractors payments and relationships Complete financial reporting of Polish branch activities in two separate accounting systems - Local statutory (in Polish) and...