Praca: Starszy specjalista


Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 42212

Warunki pracy

- praca samodzielna biurowo – administracyjna,
- praca w siedzibie urzędu,
- praca w pomieszczeniu biurowym,
- praca w godzinach 8.15-16.15,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, telefon, faks, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku,
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak windy,
- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie ewidencji syntetycznej i analitycznej dla działalności budżetowej i pozabudżetowej w tym kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników cywilnych i funkcjonariuszy KGSG oraz prowadzenie ewidencji funduszy realizowanych z udziałem środków zagranicznych, realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, realizowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi przez KGSG, w celu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych występujących w KGSG oraz koordynacja prac w tym zakresie,
 • Koordynowanie przebiegu operacji finansowych z poszczególnymi jednostkami Straży Granicznej oraz komórek zaopatrujących Komendę Główną Straży Granicznej w zakresie sprawozdawczości z wykorzystania środków pochodzących z funduszy tj.: realizowanych z udziałem środków zagranicznych, realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, realizowanych z udziałem środków europejskich oraz w zakresie sprawozdań dotyczących rozliczenia zakupów centralnych i zakupów będących w zakresie KGSG jak również sprawozdań budżetu w układzie zadaniowym w celu sprawdzenia poprawności rozliczenia środków oraz sprawdzenia poprawności danych do przygotowania sprawozdań budżetowych,
 • Planowanie środków finansowych dla Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie wydatków dotyczących krajowych i zagranicznych podróży służbowych w celu spełnienia obowiązku planistycznego i sprawozdawczego za KGSG,
 • Prowadzenie ewidencji księgowej funduszy realizowanych z udziałem środków zagranicznych, funduszy realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, funduszy realizowanych z udziałem środków europejskich w celu spełnienia obowiązku planistycznego i sprawozdawczego za Straż Graniczną,
 • Przygotowywanie projektów planów w zakresie podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz koordynowanie wydatków z posiadanym planem finansowym w celu zabezpieczenia potrzeb KGSG oraz niedopuszczenie do przekroczenia planu,
 • Prowadzenie ewidencji pobranych i rozliczonych zaliczek na krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników cywilnych i funkcjonariuszy jednostki w celu prawidłowego wydatkowania środków,
 • Dokonywanie dekretacji dokumentów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych w zakresie wydatków budżetowych KGSG w szczególności krajowych i zagranicznych podróży służbowych, dochodów budżetowych KGSG, wydatków pozabudżetowych KGSG oraz w układzie budżetu zadaniowego KGSG, w celu ujęcia ich w księgach rachunkowych KGSG,
 • Comiesięczne uzgadnianie realizowanych wydatków budżetowych z komórkami zaopatrującymi KGSG, które są odpowiedzialne za ich wykonanie a następnie sporządzanie sprawozdań finansowych w terminach i w sposób określony obowiązującymi przepisami za KGSG w celu spełnienia obowiązku sprawozdawczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej itp.,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (MS Office) i urządzeń peryferyjnych,
 • asertywność, umiejętność przekonywania,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ  Zobacz najnowsze oferty  Payroll Operations Team Lead

  No day is like any other at Arrow. You will manage payroll processing team, including day-to-day payroll deliverables, integrity of payroll system, time system and coordination with Workday HR team. You will assist with managing payrolls of several EMEA countries...


  Payroll Analyst

  You be working together with a team of professionals, supporting the payroll processes for 34 countries across Europe, Middle East and Africa. You will be focusing on:managing the payroll process conducted by Arrow’s external partners by collecting, checking,...


  Operations Administartor with German

  The Operations Administrator role will require the post-holder to eventually provide support to the operations specialists on a day to day basis which will entail close liaison between Arrow ECS’s Suppliers and our sales team. You will have the opportunity to work...


  Payroll Data Administrator

  We are looking for Payroll Data Administrator to join a team of professionals supporting the payroll processes for 34 countries across Europe, Middle East and Africa.Your responsibility will be the performance, integrity and security of a database and data flow...